Begrepp som används inom fysioterapi

Nedan listar jag upp ord som används inom fysioterapin! Dessa begrepp kommer ni att lära er under utbildningens gång, men om man vill förbereda sig innan studierna så att det går lättare under utbildningens gång.

LÄGESORD:

 • Anterior: Främre
 • Caudalis: Som hör till svansen, belägen åt svansen till (nedåt)
 • Centralis: Som är belägen i mittpunkten
 • Cranialis: Som hör till skallen, belägen å huvudet till (uppåt)
 • Dexter: Höger
 • Distalis: Som ligger perifert åt handen eller foten till (används inom extremiteterna)
 • Dorsalis: Belägen mot ryggen (bakåt). Används om bålen och dess delar
 • Externus: Yttre
 • Frontalis: Som hör samman med pannan, parallellt med pannan
 • Horizontalis: Vågrät
 • Inferior: Undre
 • Intermedius: Som ligger mitt emellan
 • Internus: Inre
 • Lateralis: Belägen åt sidan (bort från kroppens mittlinje)
 • Longitudinalis: Som har ett längsgående förlopp
 • Medialis: Som ligger åt mitten (kroppens mittlinje) till
 • Medianus: Som ligger i mitten (i kroppens mittlinje)
 • Medius: Mitterst, mellerst
 • Occipitalis: Som hör samman med bakhuvudet eller nacken
 • Perifert: Som är belägen långt ifrån mittpunkten
 • Posterior: Bakre
 • Profundus: Djup, djupt liggande (ex. djupa flexorer i underarm)
 • Proximalis: Som ligger närmast bålen (används inom extremiteterna)
 • Sagittalis: Som hör samman med skjutriktningen på en pil
 • Sinister: Vänster
 • Superficalis: Ytlig, belägen på ytan
 • Superior: Övre
 • Transversalis: Som har ett tvärgående förlopp
 • Transversus: Tvärgående
 • Verticalis: Lodrät

RÖRELSEORD

 • flexion = böjning
 • extension = sträckning
 • abduktion  = extremiteten förs ut från kroppen
 • adduktion = extremiteten förs in mot kroppen
 • inåtrotation = inåtrotation av en kroppsdel
 • utåtrotation = utåtrotation av en kroppsdel
 • palmarflexion = handen böjs mot handflatan
 • plantarflexion = foten böjs mot fotsulan
 • dorsalflexion = hand eller fot böjs mot hand eller fotrygg
 • supination = handen vänds/ vrids uppåt eller fot vrids utåt
 • pronation = handen vänds/ vrids neråt eller fot vrids inåt
 • ulnarflexion = böjning av handen mot lillfingret till
 • radialflexion = böjning av handen åt tummen till
 • lateralflexion = sidoböjning
 • ipsilateralt = skeenden som sammanfaller på samma sida av kroppen
 • kontralateralt = skeenden som uppträder på motsatt sida av kroppen
Advertisements

One thought on “Begrepp som används inom fysioterapi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s